Störningsjour

STÖRNINGSJOUR

På grund av att många ringer till oss ang. störningsjour så informeras följande. Vi åker bara till de fastigheter som är anslutna till oss. Vänd er till er styrelse på BRF eller fastighetsbolag och se om ni skall ha någon att ringa vid störning.

Oftast står störningsnummret på tavlan vid entren eller i eran pärm som ni fått när ni flyttat in med information. 

 

All-bevakning har i uppsala har ett stort antal fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som  Är anslutna till vår störningsjour. Några av våra kunder är: Vasakronan, Uppsala Fastighets AB, Studentstaden, Heimstaden, Graflunds, Rikshem Västerås. vi har även avtal med Svensk Störningsjour och åker på alla deras bostadrättsföreningar som är anknutna till deras företag m.m.

Alla har rätt till lugn och ro i sin bostad. Vi har erfareheten och kunskapen vilket gör oss till det självklara valet.

 

Hur arbetar vi.

Från början får ni ett eget störningsnummer till larmcentralen. När en hyresgäst ringer tar larmcentralen uppgifter från anmälaren och vilken den störande Lghten är.

Larmcentralen ropar upp närmaste väktare som tar emot larmet och åker till den störande adressen. Väl på plats dokumenterar väktaren det han hör och gör en objektiv bedömning om det är en aktuell störning.  Vid störning så som fest och dylikt knackar vi på och ber hyresgästen visa hänsyn till sina grannar och ber honom sänka musiken. Anmälarens namn kommer enbart stå i rapporten som beställare.

Därefter avslutar vi ärendet och skriver en rapport som sedan kommer på mailen på morgonen efter störningen

Rapporten kan sedan fastighetsägaren/BRF använda som underlag i en eventuell juridiska process.

Så här står det i hyreslagen § 25:

”När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar…

Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten…”

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.

Några exempel på vad lagen menar:

Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som tex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på TVn alltför hög.

Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av tex besökare till lägenheten.

Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

En enkel tumregel kan vara att ingenting skall höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22 till klockan 08 eftersom man skall kunna sova ostört.

Screenshot_2015-11-21-14-11-56-1

 

Din störningsjour.

Vi håller just nu på med ett arbete att vi ska kunna skicka med en ljudfil i störningsrapporten så ni lättare ska kunna få en uppfattning om hur högt det låtit när vi kommer till platsen. Vi utvecklar hela tiden bättre och mer kundvänliga rapporter tillsammans med våra kunder.

 

Screenshot_2015-11-21-14-15-53-1

Störningar kan te sig på olika sätt. Det är inte alla störningar som kommer in till oss på grund av fest även om flest är det.

En störning kan vara egentligen vad som. Bara det stör andra grannar.

Screenshot_2015-11-21-14-16-05-1

 

Vi uppmanar alla att visa hänsyn till sina grannar och ibland kan det vara så att man inte tänker så långt och behöver påminnas.

Vi hjälper er.

 

Kontakta oss om ni är intresserade av störningsjour.

 

 

Kontakta oss

12 + 14 =