Stationär bevakning

Stationär Bevakning

Stationär bevakning

Vill ni ha en Stationär väktare på ert företag specifika tider på dygnet. 

Det kan handla om att ha en väktare i Receptionen samt går och kontrollerar det systematiska brandskyddet och skapar en extra trygghet för personal. 

Eller ha en väktare i butiken som kontrollerar brandskydd samt skapar ett extra skydd mot sabotage eller skador på fastighet. 

Vi värnar om att folk ska tycka det är trevligt att bemötas av våra Väktare och sätter stort fokus på social kompetens på vår personal. 

Det ska kännas tryggt att ha oss och det ska kännas tryggt för era kunder att vi finns där. 

En Stationär väktare har dels brandskyddsinsyn och kan hjälpa er med ert systematiska brandskyddsarbete. Samt går var 4e år en HLR kurs för att kunna ta hand om de flesta uppkomna olyckor och sjukdomsfall. En stationär väktare på plats ser oxå till att Inbrottslarmet fungerar samt vara där när personal behöver hjälp.

Nedan är några exempel på vad våra Stationära Vakter utför beroende på avtal. 

 

 • Inpasseringskontroll
 • Godsmottagning
 • Hantering av passerkort
 • Växeltjänst
 • Hemgångskontroller
 • Funktionstester på larmanläggningar
 • Rondering i fastigheten (trapphus, källare, garage t.ex)
 • ​Låsning
 • Upplåsning
 • Drift och miljöövervakning
 • Jourutkallningar som vvs, el och snöröjning
 • Åtgärd vid driftlarm
 • Brandskyddsronder-, kontroller (SBA)
 • Restvärdesskydd efter brand eller vattenskada

 

 

Om du är intresserad av att ha en Väktare till förfogande. 

Hör av er till oss. 

13 + 14 =