ORDNINGSVAKT

Ordningshållning

Våra ordningsvakter tjänstgör vanligtvis i affärscentrum ,sjukhus och på evenemang där man skall säkerställa den allmänna ordningen. En Ordningsvakt får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.

Om ni vill hyra ordningsvakter kan ni skicka ett mail till

info@all-bevakning.se

Mer info finns att läsa på Polisens hemsida.

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Ordningsvakter/

Kontakta oss

4 + 8 =