LARMUTRYCKNING

Larmutryckning

Vi har strategiskt placerat ut områdesbilar på de orter vi verkar,  så att de täcker av ett mycket stort område och vid larm skall den bevakningsbil som ligger närmast larmadressen åka först till platsen.

Detta för att göra en första yttre kontroll och där igenom få en så snabb utryckningstid som möjligt. Sen kommer 2a bilen som hämtat nycklar och gör en inre kontroll samt åtgärdar de eventuella brister samt orsaker till larmet som påträffas.

Enligt senaste mätningar ligger vi på rycktider mellan 10-15 minuter.

På plats kontrollerar våra utryckningsväktare vad som utlöst larmet och genomsöker lokalerna. Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt då de flesta utryckningsbilarna har utrustning för att klara de flesta skador som kan uppstå till exempel vattenläckor, inbrott, glas och låsskador.

Vill du veta mer om att koppla ert nuvarande larm till oss, kontakta oss gärna på:

Info@all-bevakning.se

 

IMG_20151121_173613