HUNDBEVAKNING

HUNDBEVAKNING

Allbevakning i Uppsala AB erbjuder hundbevakning till våra kunder.

Något som vi många gånger har stor nytta av när det gäller effektiv bevakning är hunden som med sina sinnen kan upptäcka saker som människan aldrig annars hade upptäckt.

Våra hundförare med sina tjänstehundar patrullerar vanligtvis i:

  • Garage
  • Industrilokaler
  • Stora företag
  • Källarutrymmen
  • Trapphus
  • Bostadsområden
  • Evenemang
  • Övriga inhägnande områden
  • Sopstationer

Hundens luktsinne och försvarslust skapar tillsammans med sin Hundförares rutin och erfarenhet, respekt och en trygghetskänsla för alla i sin omgivning.

I preventivt syfte är hundbevakning en mycket bra lösning då det gäller att smidigt och effektivt komma tillrätta med problem i ett specifikt område.

Alla våra hundförare och respektive tjänstehundar är godkända av Länsstyrelsen.

Alla våra hundpatruller är godkända av Polismyndigheten enligt de krav som ställs av Rikspolisstyrelsen i FAP 579-2.

Våra patruller tränar minst en gång i månaden i SSL (Skydd-Sök-Lydnad) med en godkänd hundinstruktör.

En årlig kontroll görs dessutom av Polismyndigheten för att säkerställa hundförarens och hundens kunskaper.

 

Är du intresserad av bevakning med hund.

Hör av dig för offert, eller om du vill veta mer.

info@all-bevakning.se