BYGGBEVAKNING

Byggbevakning

Många byggen kan försenas av att en tjuv kommer nattetid och kommer över verktyg, maskiner och dylikt.

Bevakning av byggen blir viktigare och viktigare då fler tjuvar märker att man kan tjäna bra på att sälja verktyt.  Problemen med byggen är att allt ändras dagligen och byggare kanske inte alltid tänker på om man lämnar en dörr öppen eller om det temporära stängslet inte är helt vilket skapar otrygga arbetsplatser och tillfällen för tjuven att snabbt kunna gå in och sno saker på kortast möjliga tid samt missbrukare som går in och lägger sig.

Vill du ha koll på att bygget har tillräckligt starkt skydd genom hela bygget? Beställ byggbevakning. Vi avtalar hur många kontroller per natt bygget ska ha samt att vi även har larmväskor (portabla larm) som vi kan sätta upp i bygget.

Om man vill ha en larmväska så kommer vi varje kväll (efter byggavslut) och larmar upp med IR deckare vid viktiga ingångar och avdelningar. Larmet skickas direkt ut till väktaren närmast platsen för åtgärd och kontroll.

Sedan när natten är över och innan byggarbetarna kommer så åker vi och plockar ner larmväskan ( Detta för att inte någon IR deckare ska råka gå sönder under dagen.)

 

Rapportering sker via mail dagen efter varje pass där tidpunkt och information som väktaren har påträffat.