Vår affärsidé

VÅR AFFÄRSIDE

Affärsidé

All Bevakning i Uppsala AB ska skänka en känsla av trygghet till våra kunder och genom att erbjuda en bra service med kompetenta och erfarna medarbetare, som känner ett stort engagemang och trivs med sin arbetsmiljö.

​Vi tror att detta skapar rätt förutsättningar för en hög kvalitet på utförda uppdrag.

Differentiering

För att differentiera oss från våra konkurenter vill vi hålla kvar känslan av det lokala bevakningsbolaget där korta beslutsvägar och goda relationer med våra kunder värdesätts.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet omfattar i stora drag de krav som ISO 9001:2000 standard ställer på ett kvalitetssystem. Systemet är dessutom anpassat till de krav som ställs av myndigheter.

Kvalitetspolicy

En förutsättning för framgång är förtroendet från marknaden. Genom att uppmärktsamt lyssna på våra kunders krav, önskemål och behov och att ständigt söka uppfylla eller överträffa dessa så kan vi vinna och behålla våra kunders förtroende. En nöjd kund är en viktig del i vår marknadsföring. Vårt kvalitetsarbete är också en viktig del i vår verksamhet.