Bevakning av bostadsområde

BOSTADSBEVAKNING

Bostadsbevakning/ Trygghetsbevakning 

Vår ide med bostadsbevakning bygger på att ett stort antal bostadsområden i ett geografiskt närbeläget område gemensamt betalar en områdesbil. Med många anslutna bostadsbolag ökar omfattningen och bevakningstiden.

Med bostadsbevakning får du:

 • ​En väktare hela tiden i ert bostadsområde
 • En väktare som jobbar preventivt med att skrämma bort obehöriga från området
 • Kontroller i trapphus/förråd/källare där obehöriga avvisas.
 • Skyltar i preventivt syfte
 • En låg kostnad

Fördelar med bostadsbevakning:

 • Snabba insatser
 • Stationär bil i området
 • Skapar en lugn atmosfär
 • Förebygger inbrott, skadegörelse och stöld, klotter
 • Minimerar skada vid ingrepp och håller kostnader nere
 • Kartlägger bilar och personer i området
 • Regelbunden samverkan mellan väktare och polis vilket förbättrar bådas insatser
 • Bevakningskostnaderna delas mellan bostadsbolagen vilket ger en lägre kostnad
 • Löpande rapportering om händelser i området
 • Med denna bevakning kan vi åstadkomma en trygg miljö till en rimlig kostnad!